Tu nic nie ma

I długo nie będzie.

I nikomu nie będzie przykro... w1w